Nyheter

Tillbaka

Finsk fläskfilé ca 4,0 Kg

  • Antibiotika ges endast till sjuka djur
  • Djurfodret är fritt från tillväxthormoner
  • Garanterat salmonellafritt
  • Kvalitetsansvar och full spårbarhet
  • Samma hårda krav på djurhållning som i Sverige
  • Finland är fritt från allvarliga djursjukdomar
  • Veterinär besöker/inspekterar gården minst 3 gånger om året och observerar djurens förhållanden, hälsa  och välmående samt att rutinerna på gården följs/fungerar
  • ISO 9001 nationell kvalitetskontroll

Atrias Jullådor

Beställ nu!

Du hittar oss under fliken Kampanj
för mer information.


                  
60