Nyheter

Tillbaka

Finsk fläskfilé, HK ca 4,0 Kg

  • Antibiotika ges endast till sjuka djur
  • Djurfodret är fritt från tillväxthormoner
  • Garanterat salmonellafritt
  • Kvalitetsansvar och full spårbarhet
  • Samma hårda krav på djurhållning som i Sverige
  • Finland är fritt från allvarliga djursjukdomar
  • Veterinär besöker/inspekterar gården minst 3 gånger om året och observerar djurens förhållanden, hälsa  och välmående samt att rutinerna på gården följs/fungerar
  • ISO 9001 nationell kvalitetskontroll

Kontakta oss

Kampanj V. 7-9: 

Blå Länkkorv 580 g
Bastulänk 400 g 
Kabanossi Original 400 g 

Köttpirog 400 g


Kampanj V. 12-13:

Finsk fläskfilé 8 st/back ca. 4 kg                  
60